Nya Hagens invigt – ett modernt demensboende

Uppdraget var att skapa ett modernt boende med 38 boendelägenheter, uppdelade på fyra cirkulärt utformade avdelningar i ett plan. Att skapa ett hem och inte ett vårdboende med en så hemlik och meningsfull miljö som möjligt. Vi skulle också bygga en separat våning med administrativ kontorsdel där kontor, mötesrum, teknikrum och personalkök placerades. Två innergårdar med olika teman gjordes för att skapa trivsel även i utemiljöerna. Mellan innergårdarna ligger den del av byggnaden som innehåller de sociala ytorna. De innehåller bland annat frisör, bad, verkstad, ateljé och rehab samt en loungedel där det finns möjlighet att umgås med vänner och familj som hälsar på.

”Vi upplever att RO-Gruppen förstod projektets värdegrunder och arbetade kreativt i projektering och produktion med att utforma byggnaden i enlighet med projektmålen och det där lilla extra genom att utforma en projektering anpassat efter brukandet och förvaltningen av den färdiga byggnaden. RO-Gruppen arbetade flexibelt och proaktivt genom svåra utmaningar som rådde under 2022. Vi upplevde stark samverkansanda i hela projektet, och vi i beställarorganisationen upplevde att RO-Gruppen delade vårt stora engagemang för det här projektet.”

Caroline Fridén, Projektledare Herrljunga Kommun

Vi önskar Nya Hagens lycka till med sin verksamhet framöver – Challenge Completed!

Foto: BT