Nya lokaler åt ledande foodtech start-up

Vi har på uppdrag av Platzer byggt om en gammal fabrikslokal i Gamlestan till att bli en modern lokal åt Mycorena, som är en ledande foodtech start-up i Europa.

Projektet innefattade bland annat byggnation av provkök samt att utöka ytan för verksamheten. Byggtekniska lösningar implementerades för att stärka upp lokalen för tunga processmaskiner, som vid start av projektet inte var dimensionerad för dessa laster.
Byggnadsarbetet har pågått i närhet av hyresgäster och befintlig verksamhet, men tack vare lång erfarenhet av den typen av projekt i innerstadsmiljö löpte projektet på smidigt med gott slutresultat.

Och, det viktigaste av allt:
”Med gott teamwork löser man det mesta” 
– Platschef Patrik Törnqvist