– Nyrenoverade lokaler –

På uppdrag av Platzer Fastigheter har vi utfört hyresgästanpassningar i lokaler där transport- och speditionsföretaget NTEX AB håller till.
Projektet innefattade asbest- och PCB-sanering. Även implementering av en helt ny planlösning med nya ytskikt och installationer.
Under projekttiden utförde man även totalrenovering av trapphus inklusive glasfasad, totalrenovering av en hiss och byte av fönster i fasad.