Ombyggnation av Cappuccino Kopparmärra

På uppdrag av Vasakronan har vi utfört en ombyggnation av Cappuccino Kopparmärra, belägen vid Kungsportsplatsen i centrala Göteborg.
Projektet omfattade 600 kvm på två plan och innebar ombyggnation från befintliga caféet till modern restaurang.
Det centrala läget mitt i Göteborg var helt enkelt för bra för att inte nyttjas mer.

Den utökade verksamheten innebar att vi byggde två storkök samt förberedde för kyl- och frysrum. Ytskikten i dessa utrymmen iordningställdes och personalutrymmen skapades.
I det som idag är serveringsdelen, revs i princip allt utom stommen, och återuppbyggdes till en modern restaurang.

God projektledning och lagarbete säkrade att den tighta tidplanen höll och restaurangen kunde slå upp portarna till hungriga göteborgare.

(Foto: Oui Oui arkitektur + inredning)