– Projekt Skogskullen i Alingsås får utmärkelsen Årets markanvisning 2021 –

Vårt projekt Skogskullen har blivit utsett till ”Årets markanvisning 2021” av Markanvisning.se. Projektet avser nybyggnation av ett bostadskvarter i Alingsås kommun ritat av Wingårdhs arkitektkontor. Vi på RO-Gruppen leder projektet tillsammans med Stadsporten. Ambitionen är att bygga Alingsås vackraste kvarter. Läs mer om Skogskullen här: http://skogskullen.com

Utmärkelsen delas ut av Markanvisning.se och framgångsfaktorer för projekt Skogskullen var bl.a. en tydlig process med fasta priser och fokus på kvalitet. Även att markanvisningen utfördes genom ett s.k tvåstegsförfarande; en tävlingsprocess i två steg där först aktörer valdes ut som sedan tog fram sina tävlingsbidrag. Det resulterade i att färre bidrag behövdes väljas bort och det gav en mer effektiv matchning sett till kostnader och kvalitet.

– Vi ser fram emot att bidra till den fortsatta utvecklingen av Alingsås. Skogskullen är ett viktigt steg i vår expansion i regionen. Markanvisningsprocessen har varit proffsig från Alingsås kommun och vi delar verkligen uppfattning kring framgångsfaktorerna som ledde till utmärkelsen, säger Pär Jorstadius vice VD på RO-Gruppen.

____________________________________________
– Länk till vår pressnyhet om Skogskullen: https://bit.ly/3w8wyi3
– Länk till Markanvisning.se pressnyhet om utmärkelsen: https://bit.ly/3q9shHj