– RO-Gruppen bygger industrilokal i Linköping –

I Tornby, Linköping, står detta projekt snart färdigt. Det är en 2 600 kvm stor industrilokal för lager- och grossisthandel som vi bygger åt
CA Fastigheter och Galjaden.
Den blivande hyresgästen Areco har stått för majoriteten av det byggmaterial som de kan tillhandahålla inom deras utbud. Tack vare det har en nära relation mellan beställare och hyresgäst skapats under byggtiden.

Man har under byggets gång mött utmaningar i de materialproblem som drabbat hela byggindustrin, men nu är man snart i hamn och beräknar att projektet ska stå klart i mars #rogruppen #challengeaccepted