RO-Gruppen deltar i utvecklingen av Gamlestaden, Göteborg

RO-Gruppen utför återkommande projekt i Gamlestaden i Göteborg som en del av ett stort utvecklingsprojekt av området.
Stadsdelen grundades redan 1473 och har en rik industrihistoria. Det innebär att vi som byggentreprenör utför flera av projekten i samarbete med fastighetsägaren, arkeologer och antikvarier.
Ett spännande arbete som är lika delar givande som utmanande.

Ett av projekten går under namnet B2 och har utförts på uppdrag av Platzer Fastigheter, där den sista etappen slutfördes 2023. Byggnaden uppfördes på 1800-talet och är K-märkt, därför har projektet utförts med stor varsamhet tillsammans med arkeolog och antikvarie. Projektet innebar dels tunga moment som rivning av befintlig byggnad med verksamheter kvar i övriga huskroppen. Den typen av arbete kräver noggrann planering och god kommunikation för att minimera påverkan för hyresgästerna. Vi utförde även markarbeten, renovering av gamla fasader och byggnation av nya fasader och trapphus, omdragningar av elserviser samt installation av ny fjärrvärme och datacentral.

Vi är fortsatt på plats i Gamlestaden med nya projekt, till exempel huvudkontor åt Picadeli, en napolitansk pizzeria och en gin-bar.
Mer om det kommer framöver, håll utkik!