RO-Gruppen får utökat förtroende i utvecklingen av Gamlestadens fabriker

Gamlestadens fabriker är en viktig del av stadens industriella arv och det är fantastiskt roligt att Platzer nu tar nästa steg i utvecklingen av Gamlestaden.

Platzer har under lång tid, succesivt och omsorgsfullt utvecklat de gamla fabrikerna till det attraktiva område det nu är. Nu fortsätter man denna utveckling med att Regissören, områdets port mot Gamlestads Torg, renoveras och anpassas till framtida bruk.

RO-Gruppen har nyligen färdigställt två restauranger i området och får nu utökat förtroende med den fortsatta utvecklingen.
Projektet syftar till att anpassa befintligt hus till nya detaljplanehöjder, samtidigt som vi förbereder strukturer för kommande hyresgäster.

– Det känns kul och hedrande att vårt sätt att arbeta med tät samverkan mynnar ut i fler projekt. Ombyggnadsprojekt där vi i nära samarbete med fastighetsägaren samverkar för att få till optimalt resultat, har blivit något av RO-Gruppens signum. Vi ser fram emot att återuppliva denna viktiga plats och skapa hållbara byggnader, infrastrukturer och arbetsplatser för lång tid framöver. Vi är verkligen hedrade över möjligheten att fortsatt vara en del av förnyelsen av Gamlestadens fabriker säger Roger Sundbom, affärsområdeschef RO-Gruppen.

För ytterligare information och förfrågningar vänligen kontakta:
Roger Sundbom, RO-Gruppen
Robert Woodbridge, Platzer

_ _ _ _ _
Bild: Etapp 1 syftar till att anpassa befintligt hus till nya detaljplanehöjder, samtidigt som vi förbereder strukturer för kommande hyresgäster.
Bildkällawww.platzer.se