RO-GRUPPEN OCH TURAKO FÄRDIGSTÄLLER SVANENMÄRKT FÖRSKOLA & SKOLA

Projektet Tegelhagen, JENSEN Campus i Bro Mälarstrand, är nu färdigställt och vi vill nu välkomna alla barn och elever till höstens start.

Det har varit ett kul och spännande projekt, inte minst då vi arbetat mot miljömärkning Svanen. Vår ambition var redan från början att ta så många poäng som möjligt men ändå hålla budget.

Det har varit en del utmaningar men tack vare det nära samarbetet med Turako och Svanen så har vi lyckats bli den skola i Sverige med flest poäng i Svanen. Challenge:completed