RO-Gruppen på listan över topp 10 aktiva byggföretag

RO-Gruppen har de senaste åren varit delaktiga i ett stort antal byggnationer inom handel och restaurang. Så pass att vi placerar oss bland de 10 mest aktiva byggföretagen i Sverige i nämnda kategorier under de senaste tre åren, med en byggkostnadsvolym uppmätt till 838 miljoner SEK.
Nu står både handeln och restauranger, tillsammans med hotell, inför en stor omställning för att möta nya beteenden. Tack vare vår långa erfarenhet inom butiksetableringar och konceptbyggnationer står vi redo att anta den utmaningen