– RO-Gruppen tar 1950-talet in i 2020-talet –

Challenge Completed för projekt Gudarp i Tranemo. 2019 började renoveringen av 72 lägenheter åt Tranemo Bostäder fördelat på sex hus. Under 2,5 år och tre etapper har vi tagit oss an två hus åt gången med 24 lägenheter i varje. Vi har även gjort markytor, dränering, ny parkering och grönområden.

Det var ett utmanande projekt med många underentreprenörer som skulle jobba på en liten yta samtidigt. Utmaningen bemästrade vi genom gott samarbete med våra underentreprenader som enligt tidig överenskommelse såg till att det var samma människor genom hela projektet. Det i sin tur gjorde att vi kunde förfina processen från etapp 1 till etapp 3 vilken gjorde att allt flöt på smidigare. Det blev tillslut ett självspelande piano.

#rogruppen #challengeaccepted #challengecompleted