Sommarpraktik gav inblick i byggvärlden

Idag avslutar Julie sin praktik på RO-Gruppen. Hon har varit hos oss i fyra veckor som en del av studentprogrammet Byggsteget.

Hur har praktiken varit Julie?
Praktiken har varit väldigt bra på båda företagen! Byggsteget är verkligen ett grymt sätt för en att se båda delarna, produktionen och projekteringen.

Vad har du fått göra?
På RO-Gruppen har jag fått praktisera som arbetsledare och började på kontoret med kalkyl innan jag åkte ut till produktionen på Viared Center. Jag har fått lägga olika förfrågningar på offerter, beställa produkter/transporter, godkänna besiktningspunktsåtgärder, varit med på möten men till största delen hanterat olika situationer ute på bygget.

Vad har vart roligast?
Det roligaste tycker jag har varit att få se både projekteringen och produktionen, det har underlättat förståelsen och fått en att se samband. Sedan gillar jag verkligen stämningen på byggarbetsplatsen😊

Tack för den här tiden Julie!

>> Om Byggsteget <<

Vi på RO-Gruppen har tillsammans med Protek sjösatt studentprogrammet Byggsteget, dit två studenter från Högskolan i Borås har blivit uttagna. Studenterna kommer under 8 veckor på sommaren under år 1 och år 2 att praktisera på RO-Gruppen och Protek, fördelat på 4 veckor på respektive företag. Under det tredje och sista året genomför kandidaterna sitt examensarbete hos antingen oss eller Protek.

Målsättningen är att hjälpa studenter att ta steget ut i byggbranschen genom att ge dem inblick i hur byggprocessen ser ut från entreprenör- och beställarperspektiv samt få en bred insyn i vilka roller som finns inom byggvärlden. Tillsammans ger vi studenterna förutsättningar att bygga upp ett kontaktnät med näringslivet.