Uveco är inflyttade i nya premiumlokaler

RO-Gruppen fick i uppdrag att upprätta en fastighet åt Ekströms Fastigheter AB i Alingsås. Projektet omfattade nyproduktion av kontor och lager om 650 kvm i premiumklassen. Sen våren 2023 är Uveco inflyttade i nya lokaler efter en effektiv produktion med god samordning.

”Uppförandet av nya lokaler åt Uveco är vårt första större projekt tillsammans med RO-Gruppen. Samarbetet har fungerat på ett mycket positivt sätt; RO-Gruppen är kostnadseffektiva och engagerade byggare, och en god
dialog har ägt rum från projektering till färdigställande. I en utmanande tid levererades en premiumprodukt till kund. Jag är mycket nöjd med såväl processen som utförandet.”
– PA Ekström, VD Ekström Fastigheter

Läs mer om projektet och vad som händer för RO-Gruppen i Alingsås med omnejd >> www.ro-gruppen.se/alingsas