Ett modernt kontor står nu rustat för framtidens behov

En projekttyp vi ofta jobbar med är hyresgästanpassningar. Ett exempel på det är Pulsen Group huvudkontor i Borås. Ytan skulle moderniseras och anpassas efter nya behov.

Mötesrum, kontorslandskap, kontor och sociala ytor skapades genom en delad totalentreprenad. Projektet ställde höga krav på nivån av snickerier och montering i och med materialval och lösningar. Akustikpaneler installerades för behaglig ljudatmosfär och modernt uttryck.

Läs mer om projektet här » » PULSEN, Borås RO-Gruppen