– Första spadtaget för en exklusiv padelanläggning i Borås –

Eller ja, som ni kan se i bakgrunden har markarbetet redan påbörjats.
Men ett symboliskt spadtag på projektplatsen genomfördes ändå i det strålande solskenet med RO-Gruppen och beställaren mqvist fastigheter.
Padelanläggningen kommer rymma nio banor (sex dubbelbanor, två WPT-banor och en singelbana) och flera bekvämligheter. Projektet ska stå färdigt i slutet av 2022.

Läs mer här: https://bit.ly/35st3Yj