Hyresgästanpassning och ombyggnation åt Platzer

På fastigheten Lilla Bommen 8 i Göteborg har RO-Gruppen gjort en hyresgästanpassning och ombyggnad av våning 6 till 8 i byggnaden. Sammanlagt omfattar projektet ca 1900 m², som nu har genomgått betydande förändringar för att bättre tjäna beställarens behov. Fastigheten har anpassats från att inneha en hyresgäst till att kunna husera flera. Det innebar bland annat en ombyggnad av entrén på plan 1, skalskydd samt övriga styrningar.

Ombyggnaden av de befintliga kontorsytorna innebar en genomtänkt process där hållbarhetsprinciper var en ledstjärna. Vår strategi att återbruka material hjälpte till att minimera avfallet, med ett första steg att återanvända material från de specifika våningsplanen, och därefter från andra delar av byggnaden där det var möjligt.

Läs mer om projektet här »