Invigning av Myråsskolan

Idag invigdes Myråsskolan i Borås, som sedan våren 2021 genomgått en stor ombyggnation.
Projektet har bland annat resulterat i en ny idrottshall, en tillbyggnad för fler klassrum samt renovering av befintliga skolbyggnader. Man har i projektet arbetat med miljöcertifieringen Sunda Hus.

RO-Gruppen har genomfört projektet i samverkan med Borås Stad och man har under projekttiden haft nära kontakt med den pågående verksamheten och ett fint samarbete med alla inblandade, vilket resulterat i en smidig byggprocess.

”Arbetsgruppen har varit lyhörd och tillmötesgående samt genuint intresserade av skolans verksamhet. På det sättet kunde vi tillsammans skapa en skola rustad för nu och framtiden. Skolverksamhetens bästa har varit fokus på arbetet i projektet.
Sammanfattat så är Skolverksamheten och Grundskoleförvaltningens upplevelse att projektet varit genomsyrat av professionalitet och ett gott bemötande från alla inblandade!”
– Cathrine Kristoffersson, lokalsamordnare Grundskoleförvaltningen Borås Stad

 

Läs mer om projektet här:
Myråsskolan Borås