Klimatbesparing vid butiksrenovering

Vi har utfört en ombyggnad av Elgiganten i Uddevalla, där vi genom god projektledning och gott samarbete både förkortat byggtiden men också föreslagit och sedan använt miljövänligare byggmaterial.

Projektet innebar att Elgigantens butiksyta minskades från 3 700 kvm till 2 200 kvm. Den kvarvarande delen byggdes om helt med nya väggar, målning, ny inredning samt ny belysning med mycket styrning för att få det så energisnålt som möjligt.

Utöver ovan moment byggdes en 60 meter lång och 7 meter hög vägg. Här föreslog vår projektledare att man skulle byta ut hårdgipsen som stod i specifikationen mot att istället använda en skiva tillverkad av återvunnet avfall från tillverkaren RECOMA. Skivan var dyrare än hårdgipsen men vinningen blev ca. 85% mindre klimatpåverkan. Bägge sidor av väggen täcktes med dessa skivor, en total yta på 840 kvadratmeter.

Butiken hade nyöppning i november.