”Nej. Nej. Nej. Nej på det med…”

Det senaste året har det varit mycket ”nej”. Saker som blivit inställt, avbokat, uppskjutet, indraget och bortprioriterat.

Men något som vi på RO-Gruppen INTE prioriterat bort är våra medarbetares hälsa. Därför har vi fortsatt hålla igång vår friskvårdssatsning RO-wellness, som bland annat innebär att alla våra medarbetare erbjuds att göra hälsokontroller tillsammans med Aktivitus. Nu i december gjorde det sista gänget sina kontroller.

Satsningen innebär ett brett grepp om hälsa där vi uppmuntrar våra medarbetare att göra hälsosamma val genom tips och inspiration om kost, motion och återhämtning. Och när det tillåts tränar vi tillsammans.