Netto blev Coop

Challenge completed – alla butikerna är klara! Av de totalt 148 butiker som har genomgått förvandlingen från Netto till Coop har RO-Gruppen utfört nästan hälften av ombyggnationerna (69 st). Arbetet pågick i ett år och under större delen av projekttiden snittade man två ombyggnationer i veckan. Och alla med tidsplan under kontroll – samtliga butiker har öppnat på utsatt tid.