Kundcase, Pulsen Fastigheter

Christer Södeliden, VD på Pulsen Fastigheter, berättar hur han tycker det är att jobba med oss.

Pulsen Fastigheter förvärvar och förvaltar lokaler för kontors-, industri- och lagerverksamheter. De erbjuder en mix av fastigheter i Borås, Stockholm och Småland.