RO-Gruppen bygger elevhem på Naturbruksgymnasium

Naturbruksskolan i Svenljunga byggdes 1987 för att kunna ta emot 75st elever. De är nu i en expansiv fas och ger RO-Gruppen förtroendet att bygga 50 nya sovplatser så de kan ta emot 125st inneboende elever till terminsstart hösten 2024.

Projektet innefattar en totalentreprenad på 950 kvm fördelat på två byggnader, 25 lägenheter med två sovrum och ett badrum i varje. I ett av husen byggs också en tvättstuga. Hållbarhet finns i fokus och därmed sätts solceller på taken för att energieffektivisera fastigheterna.

Beställaren är Västfastigheter för Naturbruksskolan i Svenljunga och projektet ska vara färdigt till sommaren 2024.

Challenge Accepted.