RO-Gruppen får höga betyg av kunderna

Efter avslutade projekt ringer vi våra kunder för att fråga dem om deras upplevelse av oss som byggentreprenör. Den feedbacken är viktigt för oss i arbetet med att ständigt vässa våra arbetssätt; vi vill utvecklas tillsammans med våra kunder genom öppen och transparent dialog. På det sättet kan vi säkerställa kundnytta och ständig förbättring i våra projekt.

– För oss är det viktigt att vi förstår och kan möta kundens förväntningar på oss som entreprenör och projektets slutresultat. Utan nöjda kunder finns vi inte och det är därför glädjande att vi fortsätter få höga betyg i våra kundundersökningar. Vi lär oss samtidigt på vilka områden vi kan utvecklas ytterligare säger Johan Alte, chef Hållbarhet & Arbetsmiljö på RO-Gruppen.

Vårt snitt för 2022:
8 (skala 1-10)