RO-Gruppen har byggt Stockholms första EKO Stormarknad

Efter en omfattande om- och tillbyggnad på ca 1500 kvm, har vi transformerat befintliga lokaler till en toppmodern stormarknad som prioriterar hållbarhet. Projektet påbörjades med noggranna rivningsarbeten, följt av gjutning av nya bottenplattor och samtidiga stomkompletteringar och installationer i de existerande byggnaderna.

En ny entré med vindfång har tillkommit, och även utemiljön har fått en rejäl lyft med nya parkeringsplatser och asfaltering. Dessutom har vi välkomnat en extra hyresgäst: Lek & Bus, ett 1500 kvm stort lekland med egen entré och skilda installationsanläggningar.

Projektet certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Läs mer om projektet här » 

Challenge completed.