– ”Take what you need” –

Kanske har du sett denna bild i olika digitala kanaler det senaste? Konstverket heter ”Take what you need” och är skapad av konstnären Shai Dahan, tidigare baserad i Borås.
Verket såldes nyligen och samtliga intäkter från konstverket skänks till UNHCR för att stötta det hårt krigsdrabbade Ukraina.
Vi på RO-Gruppen var med och bidrog i auktionen och vann konstverket, som sedan överlämnades personligen av Shai.

– När vi såg att detta konstverk auktionerades ut kände vi direkt att det var något vi ville agera på. Det viktigaste var att bidra till UNHCR, att vi också vann auktionen blev en bonus.
Konstverket har ett otroligt starkt symbolvärde! Den visar att vi alla är medmänniskor oavsett vart i världen vi lever, med olika nationaliteter och flaggor. Den påminner oss om att vi alla måste hjälpas åt för att världen ska vara en bra plats att leva på.