Great Place to Work 2017

Vi är en av Sveriges bästa arbetsplatser

Vi är mycket stolta över att ha tilldelats utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplatser 2017. Bakom priset står organisationen Great Place to Work, som verkar i 50 länder och årligen gör över 10 miljoner medarbetarundersökningar. Utmärkelsen är en viktig milstolpe för oss på RO-Gruppen.

Vi älskar att bygga och anta nya utmaningar. Därav devisen Challenge:Accepted. Men det finns vissa utmaningar som är viktigare än andra. En av dem är att skapa en arbetsplats som våra medarbetare känner sig stolta över att representera.

Ett långsiktigt arbete som är avgörande för vår framgång
För att säkerställa att vi utvecklas som arbetsplats krävs noggranna uppföljningar. RO-Gruppen har därför genomfört organisationen Great Place to Works medarbetarundersökning sedan 2014. Ett led i ett långsiktigt projekt som introducerades internt redan 2012. I fjol blev företaget först i Sverige att certifieras som ett Great Place to Work. Nu står det klart att vi tar klivet in på den exklusiva topplistan Sveriges bästa arbetsplatser.

Så betygsätts arbetsplatsen
Utmärkelsen ”Sveriges bästa arbetsplatser” bedöms utifrån två perspektiv: Dels utvärderas företagets sätt att organisera och leda samt hur man når organisatoriska mål (Culture audit). Man tittar också på hur företaget motiverar sina medarbetare att göra sitt bästa och skapar miljöer där människor jobbar i team. Här ingår en omfattande medarbetarundersökning (Trust index) med fokus på tillit, stolthet och kamratskap.

Sveriges bästa arbetsplats – tack vare våra medarbetare
Betygsskalan baseras till stor del på medarbetarundersökningar. 98 procent av våra anställda valde att svara på den undersökning som låg till grund för utmärkelsen. En imponerande uppslutning som vi är enormt tacksamma över. Att vi nått hela vägen är våra medarbetares förtjänst. De är våra ambassadörer, vår kultur och kompetens. Kort och gott det som gör RO-Gruppen till de vi är. Det här är deras pris.

Så här säger några av våra medarbetare:
– Fantastisk arbetsgrupp som tillsammans når målen. Tar väl hand om varandra vart man än kommer i landet med tanke på att vi sitter i olika delar av Sverige.

– Det engagemang och den arbetsglädje som finns här skapar en fantastisk sammanhållning mellan alla avdelningar. Man känner sig stolt när man berättar att man är anställd på RO-gruppen!

– Vi har en tydlig vision vart vi är på väg. Vi jobbar på ett företag där det finns en framåtanda och go, vilket passar mig utomordentligt.

– Ett framåt företag med tydliga mål och visioner! Jag har fått det stöd jag behövt från chef till medarbetare för att komma tillbaka fullt ut i arbetslivet. Sammantaget jag är en lycklig fan.

Vår resa fortsätter
Great Place to Works utmärkelse bekräftar att vi tagit betydande kliv framåt i vårt arbete att bygga en stark företagskultur. Att arbeta mot gemensamma mål och känna stolthet för RO-Gruppen har alltid varit vår ambition. Vi är på rätt väg – men vår resa är inte över.

arbetsplats2x