Great Place To Work 2018

Vi är en av Sveriges bästa arbetsplatser - igen!

Under en stor gala på Cirkus i Stockholm tilldelades vi den prestigefulla utmärkelsen ”Sveriges bästa arbetsplatser 2018”.

– När vi utsågs förra året var det en bekräftelse på att vi gör mycket rätt, att återigen vara med i toppen inspirerar oss att fortsätta med vårt målinriktade arbete, säger Andreas Jaldevik, VD på RO-Gruppen.

Att RO-Gruppen placerar sig på listan ännu en gång är ingen tillfällighet, redan 2012 togs ett beslut att inleda ett gemensamt arbete med kultur och värdegrund där samtliga medarbetare deltog. Fast enligt Andreas började allt ännu tidigare.
– Det är minst tio år sedan vi satte upp målet att skapa en arbetsplats som attraherar kompetenta och engagerade människor. En arbetsplats där man själv vill arbeta. Fundamentet för allt är en öppen och inspirerande företagskultur och en värdegrund som alla delar.

Kultur byggd på trivsel

Under flera år har vi arbetat såväl internt som externt med devisen Challenge:Accepted. Syftet har varit att forma en företagskultur där vi utmanas och växer som människor, där vi litar på varandra och där individernas kapacitet tas tillvara.
– Att bygga en stark företagskultur är något vi ständigt jobbar med. Jag blev lite extra glad när jag såg att 95 procent av de som var med i undersökningen svarade att de är stolta över att berätta för andra var de arbetar, säger Maria Sigfridson, HR-chef på RO-Gruppen.

Kvalitetsutmärkelse för arbetsgivare

Den riksomfattande undersökningen har genomförts av Great Place to Work, ett företag som verkar i 50 länder. Undersökningen, som kallas världens största kvalitetsutmärkelse för arbetsgivare, görs ur två perspektiv – medarbetarens och arbetsgivarens. Dels utvärderas företagets sätt att organisera och leda samt hur de når organisatoriska mål. De tittar också på hur företaget motiverar sina medarbetare med fokus på tillit, stolthet och kamratskap.