– ”Vi kör eldrivet” –

Låt oss presentera vårt senaste tillskott: tre nya servicebilar som drivs av 100% el! Borås Bil gruppen levererade bilarna och på bild ser ni överlämningen av nycklarna till RO-Gruppens Lennart Andersson.
_____________________________________________
På RO-Gruppen står transporter för en stor del av vår klimatpåverkan. Under de senaste åren har andelen el- och hybridbilar ökat, och står för drygt en tredjedel av vår egna bilpark. Den andelen ska växa ytterligare, bland annat med hjälp av en ny Miljöbilspolicy. Mer om detta kommer ni kunna läsa i vår Hållbarhetsredovisning som publiceras under våren.