RO-Gruppen har färdigställt om- och tillbyggnad åt Ante Fastigheter, Alingsås

RO-Gruppen fick möjligheten att som totalentreprenör genomföra en om- och tillbyggnad på befintlig kontors- och lagerfastighet för att möta den nya hyresgästens (Amada Sweden) behov. Befintliga delar fick en upprustning i form av nya ytskikt, nytt kök, badrum, nya fönster i fasad samt två nya mötesrum. Tillbyggnaden består av 600 kvm showroom och cirka 250 kvm kundyta fördelat över loungeutrymme, matsal, två utbildningslokaler och konferensrum. Det var en komplex tillbyggnad i premiumklass.

Läs mer om projektet här » » Bastionen 1, Alingsås RO-Gruppen