Unikt och nytänkande återbruksprojekt i Göteborg

På Folkungagatan i centrala Göteborg, mitt emot Ullevi, pågår just nu ett unikt och spännande projekt. Tillsammans med Alecta Fastigheter utför vi
ombyggnation och hyresgästanpassningar av 10 000 kvadratmeter kontor.

Det som är unikt i projektet är det omfattande återbruket – målet är att återbruka så mycket som möjligt av det som fanns i huset sedan innan.
För att säkerställa att det återbrukade materialet går att återanvända på ett bra sätt samtidigt som det håller hög kvalitet har vi startat upp ”Återbrukslabbet” – som är ett samverkansinitiativ mellan beställaren Alecta Fastigheter och oss som byggentreprenör. Semrén & Månsson har varit med och utvecklat design- och återbrukskonceptet.
I Återbrukslabbet bearbetar vi materialet som ska återbrukas för att sedan provmontera det i testmiljön. När vi vet att resultatet håller rätt kvalitet kan vi påbörja arbetet med att applicera det i resten av huset.

Du kan läsa mer om projektet här på vår hemsida Återbruksprojekt i Göteborg

» Häng med in och hör om hur arbetet går till samt få en inblick i hur Återbrukslabbet fungerar »