Vår hållbarhetsredovisning 2022

Vi på RO-Gruppen är övertygade om att hållbarhet måste genomsyra allt vårt arbete, både idag och i framtiden.
Under 2022 har vi vidareutvecklat vårt hållbarhetsarbete som en del i vår vision att bygga en bättre värld. Ambitionen är att bli Sveriges mest CO2-effektiva byggföretag, där hela organisationen ser klimatarbetet som en lika självklar aspekt som ekonomi och arbetsmiljö.

Den allra viktigaste förutsättningen för att kunna fortsätta bygga bolaget vidare är att behålla, utveckla och attrahera de bästa i branschen. Vi ska ha ett så starkt erbjudande och så gott anseende, att alla ska vilja arbeta med oss – och hos oss. Vi är med och bygger en bättre värld – och ska ha kul när vi gör det!

Läs vår hållbarhetsredovisning här »