Sveriges friskaste företag 2023

Det börjar med medarbetarna.

För sjätte året i rad utser Feelgood Sveriges friskaste företag och vinnare 2023 är RO-Gruppen. De utmärker sig bland annat med sitt tydliga engagemang för sina medarbetare, starka siffror i medarbetarmätningar – speciellt i en fysiskt tuffare bransch – och de visar hur viktigt det är med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utmärkelsen Sveriges friskaste företag syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö. Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood, som tillsammans med en jury av experter inom arbetsmiljö och hälsa utser finalister och vinnare.

Till grund för utvärderingen ligger en omfattande beskrivning av vårt arbete samt statistik från våra medarbetarundersökningar. Feelgood har utvärderat oss på faktorer inom fyra områden: ledarskap, medarbetarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsa och hållbart arbetsliv.

RO-Gruppen är vinnare med följande motivering:
RO-Gruppen börjar alltid med medarbetarna. När de mår bra och trivs återspeglas det i kundrelationer och resultat. Arbetsmiljöarbetet har god systematik, med arbetsmiljödagar för hela företaget. Regelbundna energisamtal fokuserar på mående, balans och stöd, och flera kommunikationskanaler involverar och informerar. Med filosofin att bra chefer ger välmående medarbetare läggs fokus på gedigen ledarutveckling. Värdeorden förtroende, engagemang, nytänkande och arbetsglädje ingår i utvecklingsplaner och vägleder i vardagen. Breda satsningar på hälsa ger goda förutsättningar, och sjukfrånvaron är låg. Medarbetarundersökningen visar mycket goda resultat som sticker ut i branschen.

– Vi är väldigt stolta över denna utmärkelse. Framgångsfaktorn för oss är mixen mellan struktur och systematik och de spontana mötena. Den bästa skyddsronden man kan göra är att prata med sina medarbetare och vara nära sin verksamhet, säger Maria Sigfridson, Chef People & Culture RO-Gruppen.

Leif Ahlberg, VD på RO-Gruppen fyller i:
– Jag är extra glad eftersom vi som byggföretag verkar i en utsatt miljö med många riskfaktorer. Att vi får ta emot denna utmärkelse är ett kvitto på att byggbranschen kan vara en frisk och hälsosam bransch att verka i om man arbetar engagerat och systematiskt med arbetsmiljön.

Juryn består av Carola Lemne, tidigare vd på Svenskt Näringsliv och juryns ordförande, Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson, tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, vd på Feelgood.

– Det är imponerande att se det konsekventa och långsiktiga arbete som RO-Gruppen lägger ner på sin arbetsmiljö. Ett riktigt föredöme – och extra roligt att de visar att det går att nå utmärkta resultat även i en bransch som kanske annars anses lite ”svår” när det gäller arbetsmiljöfrågor, säger Carole Lemne, juryns ordförande.

På prispallen finns också Nacka kommun på andra plats och Löf på tredje plats.

Läs även nyheten om när vi först presenterades som finalister »

RO-Gruppen Sveriges friskaste företag
RO-Gruppen Sveriges friskaste företag gruppbild